Prei­seBe­dien­ge­rä­te → Tab­let Le­no­vo 10 Zoll LTE
Be­dien­ge­rä­te
Tab­let Le­no­vo 10 Zoll LTE

Für mo­bi­le Lö­sun­gen kann ei­ne SIM-Kar­te mit ei­nem Da­ten­ta­rif in das Tab­let ein­ge­legt wer­den.

€ 200.68¹
so­fort ver­füg­bar
¹ Al­le Prei­se ver­ste­hen sich exkl. USt.